Zakres usług i specjalizacje

Kompleksowa obsługa klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych obejmuje:

 1. prawo rzeczowe, w szczególności  sprawy o: wydanie rzeczy, przywrócenie stanu zgodnego z prawem, wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, w tym związane ze służebnością przesyłu, stwierdzenie zasiedzenia, zarząd związany ze współwłasnością i użytkowanie, zniesienie współwłasności, a także sprawy w postępowaniu wieczystoksięgowym;
 2. prawo zobowiązań, w szczególności  sprawy o: zadośćuczynienie i odszkodowanie z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wypadków komunikacyjnych,  zapłatę w postępowaniu nakazowym, upominawczym i uproszczonym, opróżnienie i wydanie lokalu, a także sprawy w postępowaniu egzekucyjnym;
 3. prawo spadkowe, w szczególności sprawy o: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek;
 4. prawo rodzinne, to jest m. in. sprawy o separację, rozwód, alimenty, podział majątku;
 5. prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności o: przywrócenie do pracy lub odszkodowanie, ustalenie prawa do emerytury, w tym za pracę w warunkach szczególnych, odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 6. prawo administracyjne, to jest m. in. sprawy z zażaleń na postanowienia i odwołań od decyzji administracyjnych, skargi i wnioski do organów administracji państwowej i samorządowej.
 7. prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności sporządzenie wniosku o upadłość z opcją likwidacyjną bądź układową, zgłoszenie wierzytelności, reprezentacja dłużnika,  bądź wierzyciela   w postepowaniu upadłościowym;
 8. prawo mieszkaniowe, w tym prawo spółdzielcze, windykacja należności i eksmisje;
 9. spółki prawa handlowego,  tym w szczególności: sporządzenie umowy spółki, rejestracja w KRS, zmiany umowy, likwidacja i przekształcenie spółki;
 10. prawo medyczne, w tym tworzenie podmiotów medycznych, zmiany zakresu działalności, rejestracja, roszczenia odszkodowawcze za błędy w sztuce lekarskiej,
 11. prawo budowlane.

 

Rozwód

Kancelaria Reginy Biliniewicz-Terebus zapewnia swoim klientom fachowe porady prawne w zakresie spraw rozwodowych, a także spraw odnośnie opieki nad dziećmi i alimentów. Pomoc prawnika jest tutaj nieoceniona, gdyż dotyczy ona niezwykle trudnych spraw sądowych, trwających niejednokrotnie kilka lat.

Kancelaria ta przygotuje dla Państwa pozew rozwodowy oraz inne potrzebne pisma wymagane przez sąd na potrzeby przeprowadzanego procesu sądowego. Ponadto kancelaria monitoruje przebieg całej sprawy tak, aby klient rozumiał jak wygląda jego bieżąca sytuacja oraz jakie prawa mu przysługują.

Dzięki tak fachowej obsłudze i doradztwu klient jest doskonale przygotowany na każda ewentualność i jest w stanie skutecznie dochodzić swoich praw. Klienci nie są pozostawieni sami sobie o mogą liczyć na fachową pomoc adwokata przy trudnych sprawach rozwodowych.