Adwokat czy prawnik? Kogo wybrać?


W sytuacji wymagającej pomocy prawnej, zastanawiamy się jakiego specjalistę najlepiej wybrać. Wtedy to napotykamy na takie terminy jak adwokat i prawnik. Czym się one różnią?

 

Prawnik i Kancelaria Prawna w Płocku

Prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze przynajmniej na poziomie magistra. Taka osoba jest uprawniona do otworzenia własnej Kancelarii Prawnej, gdzie możne ona udzielać porad prawnych. Należy jednak wiedzieć, ze prawnik nie podlega organom nadzorczym, tak więc nie posiada on obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej, tak więc nie musi się obawiać konsekwencji dyscyplinarnych. 

Kolejna istotna kwestia to fakt, że prawnik nie jest zmuszony wykupić stosownego ubezpieczenia od czynności cywilno-prawnych, tak więc jego klienci nie posiadają odpowiedniego zabezpieczenia. Prawnik jak i jego Kancelaria Prawna, nie mogą w pełni reprezentować swojego klienta przed sądem bez stosownej umowy, gdzie klient zezwala na zarządzanie swoim majątkiem przez prawnika.

 

KIM NATOMIAST JEST ADWOKAT?

Adwokatem natomiast jest osoba, która ukończyła studia prawnicze przynajmniej na poziomie magistra, a następnie ukończyła 3,5 letnią aplikację i pozytywnie zdała egzamin adwokacki. Adwokat widnieje na liście adwokatów w okręgowej radzie adwokackiej. Spośród wszystkich zawodów prawniczych, to adwokat posiada najsilniejsze uprawnienia.

Adwokat jest upoważniony do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, która posiada obowiązkowe ubezpieczenie. Może on reprezentować klienta przed sądami wszystkich instancji w zakresie wszystkich dziedzin prawa, jest on również zobowiązany do zachowania tajemnicy odnośnie prowadzonych spraw, ponieważ podlega on kontroli etyki zawodowej.