1. udzielanie porad prawnych,
  2. sporządzanie opinii prawnych,
  3. pomoc w prowadzeniu negocjacji,
  4. sporządzenie wzorców umów i weryfikacja już zawartych, pomoc w zawieraniu ugód,
  5. zastępstwo klienta przed sądami powszechnymi i przed organami administracji publicznej,
  6. sporządzanie pism procesowych, w tym pozwów jednostkowych i zbiorowych.

Honorarium za świadczoną pomoc prawną ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem zlecającym sprawę, bądź obsługę prawną.

Ustalone wynagrodzenie uwzględnia stawki minimalne określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 

Porady prawne  w Płocku

W wielu przypadkach pomoc prawnika jest niezastąpiona. Zawiłość i skomplikowanie przepisów prawa sprawia, że większość osób potrzebuje fachowej porady prawnej i wyjaśnienia. W takich sytuacjach warto wybrać sprawdzoną Kancelarię, która traktuje każdego klienta indywidualnie i z należytą dokładnością sprawdza jego przypadek.

Kancelaria adw. Reginy Biliniewicz-Terebus daje Państwu pewność uzyskania jedynie fachowych porad prawnych z zakresu prawa rzeczowego, zobowiązań, rodzinnego (rozwody) itd., szczegóły są podane tutaj.

Kancelaria ta specjalizuje się w doradztwie prawnym oraz sprawach rozwodowych, jednak jej kompetencje nie są do tego ograniczone. Lata doświadczenia sprawiają, że kancelaria Reginy Biliniewicz-Terebus jest w stanie skutecznie pomóc w zakresie różnych gałęzi prawa.

Siedziba tej kancelarii mieści się w Płocku, jednak możliwa jest współpraca z osobami z terenu całego kraju. Dokładne informacje są podane w zakładce kontakt.